Bir hafta 10 gün olsaydı ne olurdu?

Envato Elements

Bir hafta 10 gün olsaydı ne olurdu?

Doğanın kanunu olarak kanıtlandığı için bir günü, bir ayı ve bir yılı tanımlayabiliyoruz. Bunlar ilkokul hatta artık ana okulu düzeyinde çocuklara verilen bilgiler arasında yer alıyor. Peki ama hiç merak etmiş miydiniz bir hafta neden 7 gündür diye.

Gün, ay, yıl, saat gibi zaman birimlerinin yetersiz kaldığı bir aralığın hafta kabul edilmesiyle bu kavram ortaya atılmıştır. İlkel zamanlardan itibaren tarihin farklı zamanlarında farklı sayılarda kullanıldığı kayıtlara geçmiştir. İlk olarak Babilliler bir haftayı 7 gün olarak kabul etmişlerdir ya da 7 günlük zaman birimini hafta olarak kabul etmişler desek daha doğru olur. Daha sonraları bir haftayı Yunanlılar, Çinliler ve Mısırlılar 10 gün; Romalılar ise 8 gün olarak bir süre kullanmışlardır.  Ancak; sonunda dünya aklın yolu birdir diyerek ortak bir sayıda buluşmuştur.

ay-evreleri-e-lorn

Aslında bir haftanın neden 7 gün olduğuna dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bu sayının geçmişi dini, mitolojik, astronomik ve astrolojik olgulara dayandırılmaktadır. En kuvvetli dayanım ise ayın evrelerinin (yeni ay, ilk dördün, dolunay, son dördün) yaklaşık olarak 7 günlük döngüyle gerçekleşiyor olmasıdır. Bunun dışında ilk çağlarda bilinen gezegen sayısının toplamının 7 oluşu, tabiattaki ana renk sayısının 7 oluşuna inanılması, dinlerde göklerin 7 kat oluşuna inanılması gibi nedenlerle 7 sayısının daha gizemli ve uğurlu bir sayı halini alması da bir haftayı 7 gün yapan bir etken olmuş olabilir.

Dinde 7 Sayısı

Dini açıdan bakıldığında ise hafta dünyanın yaradılışı ile ilişkilendirilmektedir. Tevrat’ta geçen bu anlayışa göre Tanrı dünyayı (dolayısıyla evreni) altı günde yaratmış, yedinci günde de dinlenmiştir. Hıristiyanlar da bu şekilde haftayı kabul etmişlerdir. İslamiyet’te de yedi günlük süre hafta olarak kabul edilmiştir. Tanrı’nın dinlendiği gün ise dinlerin kutsal günü olarak benimsenip o günü ibadete ayrılmıştır. Tabi Tanrı’nın dinlendiği gün konusu da ayrı bir rivayettir (¿Dünya ve evren var olmamışken gün kavramından söz edilebilir mi?).

Özellikle beyaz yakalı dediğimiz çalışanlar için bir hafta 10 gün olsa bile yetmez sanırım. Yedi sayısı pek çok gizemde karşımıza çıkmaktadır. Örneğin Dünyanın yedi harikası vardır, insanda çakra sayısı yedidir, nota sayısı yedidir, Kabe’nin etrafı 7 kere tavaf edilir, mitolojide yedi esas Tanrı varsayılmıştır, yedi tepe İstanbul gibi gibi…dahasını düşünmek ve üretmek size kalmıştır.

Yazının ilham kaynağı: Lüzumsuz Bilgiler Ansiklopedisi

7-meraklıları için kaynak: www.google.com.tr

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.